Valt tuinonderhoud onder cis?

Landschapsarchitectuur valt binnen het toepassingsgebied van de regeling voor de bouwsector. Wanneer landschapsarchitectuur of soortgelijke werkzaamheden, zoals het kappen van bomen, als voorbereidende maatregel of na voltooiing van een bouwactiviteit worden uitgevoerd, vallen zij onder het DIS. Een klant van mij is een landschapstuinier die landgoed% 26 tuinbeheer uitvoert. Hij gebruikt onderaannemers voor hard landschapswerk.

Per CIS340 Boomaanplant %26 landschapsarchitectuur in de loop van bosbouw of vermogensbeheer zijn geen bouwactiviteiten, maar strekt dit zich uit tot het werk dat mijn klant uitbesteedt?. De verleggingsregeling is van toepassing op dezelfde diensten die momenteel in het DIS worden gerapporteerd. Particuliere huishoudens die voor werk in hun eigen huis betalen, zullen nooit onder het toepassingsgebied van de GOS-regeling vallen.

Leave Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *